niedziela, 4 grudnia 2016

ABC genetyki część 7

WARTOŚĆ RODOWODU 

Wartość rodowodu zależy od :
1.       Bliskich krewnych – najbliżsi krewni  maja największy genetyczny wpływ na potomstwo.
2.       Stopień inbredu – wpływa na prawdopodobieństwo powielenia dobrych ( jaki złych) cech
3.       Krewnych, którzy maja wspólnych przodków – informacje na temat  półrodzeństwa mają większe znaczenie niż informacje na temat dziadkow
4.       Odziedziczalność cech pożądanych – im większa odziedziczalność pożądanej cechy tym większa szansa na przekazanie tej cechy potomstwu.
5.       Informacje na temat potomstwa –  odgrywają kluczową rolę w ocenie wartości reproduktora. Potomstwo „odkrywa” genotyp  ojca i matki.

Czy rodowód jest ważniejszy niż sam pies ?
Niektórzy hodowcy tak twierdzą. I bardziej nie mogą się mylić !
Scenariusz 1 – Kiepski pies, dobry rodowód
To bardzo ryzykowne aby oczekiwać iż pies o stromym froncie a pochodzący z rodziny o poprawnym kątowaniu  da nam potomstwo o pięknym kątowaniu. Ten pies po prostu odziedziczył komplet genow odpowiedzialny za brak poprawnego kątowania przodu !
Scenariusz 2 – Dobry pies, kiepski rodowód
Od czasu do czasu zdarza się taki ślepy traf – rodzi się piękny poprawny pies z połączenia raczej kiepskich rodziców  o nieciekawym rodowodzie. Można wytłumaczyć to „szczęśliwym” połączeniem  genow. Pies może przekazywać tylko część swoich genow na potomstwo , z pewnościa w innej niż jego własna , kombinacji. Taki pies może się okazać kiepskim reproduktorem, choć zdarzają się wyjątki.

Rodowody i wartość hodowlana zwierzęcia
1.       Im więcej informacji o przodkach zgromadzi hodowca tym większa wartość takiego rodowodu.
2.       Najcenniejszą informacją o rodowodzie jest  obecność najbardziej pożądanych cech w danym psie oraz wśród jego najbliższych krewnych plus znajomość wskaźnika odziedziczalności.
3.       Informacje o samym psie zawsze są ważniejsze niż informacje o jego najbliższych krewnych. Ale znaczenie informacji o krewnych wzrasta wraz ze wzrostem wskaźnika dziedziczenia.

Wartość rodowodu zależy od obecności pożądanej cechy oraz od prawdopodobieństwa  z jaką dana cecha się dziedziczy.

Wydajność pokrewieństwa % na podstawie danych z rodowodu
Odziedziczalność cechy %
Dane z rodowodu
Tylko rodzice %
Rodzice +dziadkowie %
Trzy pokolenia %
Oceniany pies
10
22
27
29
32
20
32
37
39
45
30
39
43
45
55
40
45
49
50
63
50
50
53
54
71
60
55
57
57
77
70
59
61
61
84


Wnioski :
1.       Im bardziej odziedziczalność cechy wzrasta , tym wyższy jest poziom przewidywalności.
2.       Każda kolumna liczb wzrasta od lewej do prawej, to pokazuje, że im więcej danych mamy na temat przodków tym bardziej użyteczny jest rodowód.
3.       Informacje z rodowodu nigdy nie są ważniejsze od samego psa – jego wynik ( najwyższy) jest pokazany w ostatniej kolumnie.

Przewidywalność informacji w rodowodzie na przykładzie cechy „nerwowość”
Odziedziczalność cechy 50% - wysoka
Historia z rodowodu (ojciec i matka)   51%
Historia z rodowodu ( rodzice + dziadkowie) 54%
Historia z rodowodu ( 3 pokolenia) 56%
Stopień prawdopodobieństwa obecności tej cechy w psie , którego rozmnożenie planujemy  73%Brak komentarzy:

Prześlij komentarz