środa, 30 listopada 2016

ABC genetyki , część 4Zrozumienie tych czterech podstawowych pojęć :
FENOTYP
GENOTYP
HOMOZYGOTA
HETEROZYGOTA
Pomoże Wam zrozumieć podstawowe prawa Mendla.


FENOTYP – wygląd zewnętrzny psa będący skutkiem działania genów

GENOTYP- jest przepisem konstrukcyjnym psa. Opisujemy go za pomocą liter odpowiadających poszczególnym genom.

Każdy pies w istocie jest dwoma odrębnymi jednostkami! To co widzimy ( fenotyp) nie zawsze odpowiada temu co jest  w środku ( genotyp) . Geny recesywne mogą pozostać w ukryciu przez wiele generacji.

HOMOZYGOTA – jeśli pies posiada dwa  takie same geny  czy to dominujące  czy to recesywne mowimy , że jest „czysty” na tę cechę i MUSI przekazać ja potomstwu.

HETEROZYGOTA – jeśli pies posiada dwa rozne geny np. Ee nie jest „czysty” na tę ceche i może przekazać potomstwu albo gen dominujący  E albo recesywny e.

KLUCZ DO HODOWLI – HOMOZYGOTYCZNOŚĆ
Jeśli geny w parze są jednakowe  AA lub aa mówimy , że pies jest czysty lub homozygotyczny na tę ceche. Hodowcy stosują jako jedna z metod hodowlanych kojarzenie na linie ( Line breeding) aby zwiększyć homozygotyczność na dobre cechy.
UWAGA! Wraz ze zwiększeniem homozygotyczności cech dobrych zwiększamy również homozygotyczność cech niepożądanych!

RÓZNE METODY HODOWLANE
Inbreeding lub linbreeding są metodami hodowlanymi stosowanymi w celu zwiększenia homozygotyczności. To połączenie zwierząt z tej samej rodziny lub blisko spokrewnionych. Róznica pomiędzy linebreeding a inbreeding polega na stopniu intensywności  homozygotyczności.

INBREEDING – połączenie rodzicow z potomstwem lub rodzeństwa.
Brat/Siostra – najwyższy stopień inbredu
Ojciec/Córka
Matka/Syn
Połbrat/pól siostra

LINEBREEDING – kojarzenie krewnych innych niż rodzice i rodzeństwo
Kuzynowie – mają jednego lub więcej wspolnych dziadków
Bratanek/Ciotka
Wnuczka/Wnuk
Prawnuczka/Prawnuk
Babka/Wnuk

OUTCROSSING – połaczenie niespokrewnionych zwierząt. Daje świetne rezultaty jeśli jedno lub oboje rodziców są linebreed.
 


wtorek, 29 listopada 2016

ABC genetyki część 3               Kilka przykładów genów dominujących  u rodezjanów: 
GŁOWA:  płaska czaszka, długie uszy, długa glowa, szersze ucho, brak podgardla, ciemne oko, poprawny zgryz nożycowy, czarny nos, krótsza kufa, dobre osadzenie oczu,
CHARAKTER: temperament otwarty, możliwe : agresja i bojaźliwość
CIAŁO: głęboka klatka piersiowa, prosta linia górna, prosty ogon, wysokie osadzenie ogona, dobre wysklepienie żeber, lżejsza kość, krotkie nogi, stroma łopatka, proste nadgarstki, zrównoważony ruch, krotka sierść, waga, wysokość, kompaktowa stopa, pręga, wysokie pęciny

              Kilka przykładów cech recesywnych u rodezjanów :
GŁOWA: małe i krótkie uszy, mocno zaznaczony stop, większa i okrągła czaszka, jasne oko, oko z odstającą powieką, tyło i przodozgryz
CIAŁO: dobre ułożenie łopatek, dobre nadgarstki, słabo wysklepiona i płytka klatka piersiowa, lużny grzbiet, niskie osadzenie ogona, zrost ogona, dłuższe i proste kości, dobre kątowanie tyłu , dobry wykrok 

Powszechnie hodowcy uważają, że wszystkie pożądane cechy są dominujące a niepożądane recesywne. Jest to błąd ponieważ część cech pożądanych jest recesywna – takich jak na przykład : dobre katowanie tyłu, dobre ułożenie łopatki i wydajny ruch . 
Na szczęście większość cech wysoce niepożądanych takich jak na przykład zrost ogona jest recesywna.


Większość cech jest determinowana przez wiele genów  - są to cechy poligeniczne.  Niektóre cechy są wzmacniane przez tzw. efekt dodatkowy współdziałania wielu genów  ( additive genes), które wspólnie mają dodatkowy wzmacniający efekt na daną  cechę.
Niektóre cechy poligeniczne :
1.       Ruch
2.       Kątowanie przodu
3.       Kątowanie tyłu
4.       Zdolność do pracy
5.       Temperament – nerwowość i agresja 

Efekt kumulacji wielu genów skutkuje wzmocnieniem danej cechy.  Może być odpowiedzialny za to, że psy blisko ze sobą spokrewnione różnią się między sobą bardzo mocno.poniedziałek, 28 listopada 2016

Zabawy RR w obiektywie Beaty Biernat
Czy nie sądzicie , że nasza rasa ma nieprawdopodobne zdolności do inicjowania zabaw ? 
Nigdy nie przestanie mnie zdumiewać niezwykła kreatywność rodezjanów w wynajdywaniu obiektów którymi mogą się bawić i zachęcać inne psy do zabawy .
 Tak jak dzieci mają swoje ulubione zabawki i z chęcią dzielą się nimi z innymi psami. 
 Jeśli nie ma zabawek pod łapą , znajdą cokolwiek – patyk, szmatkę , but, rękawiczkę … sznurek , cokolwiek.
Ta zdolność świadczy o wielkiej inteligencji naszej rasy , o empatii , o zdolności spostrzegania i analizowania … W zabawach jak w soczewce zobaczycie   wszystko co najlepsze w  naszej ukochanej rasie.niedziela, 27 listopada 2016

ABC genetyki cz. 2
            CIEKAWOSTKA!!!
Szczenię może być bardziej spokrewnione z dziadkami niż ze swoimi rodzicami !

Dzieje się tak dlatego , że pomimo iż każde szczenię otrzymuje 50% materiału genetycznego od swoich rodziców , ci z kolei otrzymali losową porcję od swoich rodziców.
Może się zdarzyć , że ojciec szczenięcia przekaże mu większą porcję materiału genetycznego swojego ojca ( dziadka szczenięcia) lub matki ( babki szczenięcia)  i wtedy szczenię jest bliżej spokrewnione ze swoimi dziadkami niż rodzicami !

Należy zwracać baczną uwagę na dziadków planowanego krycia, ponieważ szczenięta mogą otrzymać większość  materiału genetycznego od nich !!!

PRAWA MENDLA 

Mendel odkrył  podstawowe zasady dziedziczenia. Jedną z nich jest to , że poszczególne cechy nie mieszają się tak więc skrzyżowanie roślin wysokiej z niską nie spowoduje , że otrzymamy rośliny o średnim wzroście. Innymi słowy – skrzyżowanie psa z tylozgryzem i suki z przodozgryzem nie spowoduje urodzin szczeniąt o prawidłowym nożycowym zgryzie. Podobnie – ze skojarzenia psa o szerokiej klatce piersiowej i suki o bardzo wąskiej nie otrzymamy szczeniąt o klatkach prawidłowych.
Aby skorygować wadę należy skojarzyć parę na wspólnego  przodka, który posiadał te korzystną cechę i z sukcesem  przekazał ją poprzedniemu potomstwu.

Mendel odkrył , że geny są dziedziczone niezależnie .
Mendel także odkrył , że niektóre geny są genami wiodącymi  - dominującymi  i determinują inne geny – geny recesywne. Jeśli więc np. gen ciemnych oczu jest genem dominującym ( E) a gen oczu jasnych jest genem recesywnym  ( e) to osobnik o genotypie Ee będzie miał oczy ciemne.