piątek, 23 września 2016

Postęp hodowlany - podsumowaniePodsumowanie 

Plan hodowlany to schemat według którego hodowca zakłada rozwój swojej hodowli.

Plan hodowlany zakłada postęp hodowlany. 

Nie jest postępem hodowlanym “utrzymanie standardu rasy” lub “uniknięcie wad hodowlanych lub zdrowotnych”. To są fundamentalne zasady , którymi powinien kierować się każdy rozsądny hodowca.

Postęp hodowlany powinien mieć postać opisu i  liczb (być mierzalny) . Hodowca planując dobór par rodzicielskich powinien mieć założony cel , jaki chce osiągnąć – np poprawę cech zewnętrznych ( fenotyp) lub cech odziedziczalnych ( genotyp) , ograniczenie występowania wad np. o dany procent w dalszych pokoleniach.

Podczas planowania wskazane jest korzystanie z kilku metod :
-analizy rodowodów pary rodzicielskiej
-analizy poprzez porównanie ( wystawy psów)
-analizy poprzez jakość potomstwa pochodzącego z innych kojarzeń
-analizy poprzez utrwalenie cech pożądanych u potomstwa pochodzącego z różnych kojarzeń

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz