poniedziałek, 25 września 2017

Z notatnika asystenta - o ocenach słów kilkaO ocenach słów kilka
    Czy macie poczucie , że na polskich wystawach krajowych oraz międzynarodowych zbyt często szafuje się oceną doskonałą ? Mam wrażenie, że wszystkie psy prezentowane w ringach są chodzącymi doskonałościami. A przecież tak nie jest ….
Cóż więc się stało ? Otóż moim zdaniem często sędziowie chcą uniknąć negatywnych opinii, skarg … I tak napędza się spirala wzajemnego uwielbienia i niczym uzasadnionej dumy. Aż do czasu, gdy zdarzy się sędzia fachowiec, który nic sobie nie robi z tego co inni powiedzą na jego temat i pęka bańka uwielbienia - oceny bardzo dobre stanowią 80 % wszystkich ocen, a i oceny dobre, dostateczne czy dyskwalifikujące również się zdarzają.
Wtedy szok – jak to ? Mój zawsze doskonały pies „tylko” bardzo dobry ? Polecam poniższą lekturę, fragment regulaminu wystaw psów rasowych dotyczący opisu ocen .

Regulamin wystaw psów rasowych ZKwP
(…) Pkt. 12.
Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:
Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.
Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.
Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.
Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.
Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana psu,
- który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,
- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,
- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm.
 Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.
Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:
-nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu
-nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała, ogona lub jąder
-wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za próbę oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa. (…)

Jasne ? Zamiast cieszyć się z oceny bardzo dobrej, wystawcy wpadają w rozpacz lub depresję … Jak to ? Mój pies TYLKO bdb !? Ale przecież na poprzedniej wystawie u innego sędziego uzyskał ocenę doskonałą ! Tak uzasadniał pan w sekretariacie chęć złożenia protestu na ocenę sędziego.
Z drugiej zaś strony sędziowie z fałszywie pojętej obawy o reputację
, opinię czy cokolwiek innego niepotrzebnie rozdają zawyżone oceny. Jedynie chcąc podkreślić to, że według nich pies nie jest zbliżony do wzorca nie wydają wniosku na championa krajowego. A jaki jest sens oceny doskonałej bez wniosku ? Jeśli pies nie zasługuje na wniosek , nie powinien otrzymać oceny doskonałej, tylko dobra lub bardzo dobrą .
Kochani wystawcy , następnym razem odbierając z bladym licem i drżącymi rękoma kartę z oceną „tylko” bardzo dobrą , przeczytajcie z uwagą  powyższy fragment regulaminu wystaw psów rasowych.
 Dowiecie się wówczas , że ocena ta może być przyznana tylko psu wysokiej klasy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz